[ZT]《江城子 . 黄昏拾梦》

庐山青/文黄昏拾梦喜洋洋。写家常,忆沧桑。情见乎辞,斗室溢书香。不役世风名和利。求饱暖,冀安康。

突然病痛長卧床。自思量,莫哀伤。生死由天,唯有志坚強。緃使是形销骨立。扶拐杖,踏平冈。